(+34) 986 419 922info@eosa.com

Aviso legal

Home / Aviso legal
Información legal

Para poñerse en contacto coa empresa pode enviar unha mensaxe de correo electrónico a eosa@eosa.com.

Protección de datos

Calquera información persoal que nos poida facilitar a través do presente sitio web será tratada segundo a nosa política de privacidade.

De conformidade co establecido na LEI ORGÁNICA 15/1999, DO 13 DE DECEMBRO, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL (LOPD), infórmase ao interesado de que os datos que proporcione se incorporan o ficheiro automatizado propiedade de Estrategia y Organización S.A (EOSA). Vostede poderá exercer, en calquera momento, os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, previstos pola lei. Ao enviar os seus datos, autoriza a utilización destes para que EOSA poda mantelo informado no futuro sobre a organización de determinados actos, xornadas e proxectos que puidesen resultar do seu interese.

Uso aceptable

O usuario comprométese a facer un uso deste sitio web de conformidade co presente aviso legal e a non desenvolver actividades contrarias ás leis, á moral ou á orde pública.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.