(+34) 986 419 922info@eosa.com

Comunicación

Home / ÁREAS / Comunicación

Que contar e como contalo?

Enfoque integral e estratéxico

Debemos crear valor e dalo a coñecer

Debemos crear valor e dalo a coñecer. Competir significa comunicar e posicionarse ben, facéndolle chegar a mensaxe ao público que eliximos e construíndo unha imaxe positiva. E esa é a clave da eficacia, xestionar unha comunicación estratéxica e integral que axude a construír a imaxe da entidade que queremos ser.

EOSA desenvolve unha metodoloxía de comunicación propia, baixo o seu modelo ideal de comunicación. No modelo de tripla capa a estratexia e a marca son o núcleo a partir do cal se desenvolve a comunicación dentro da entidade, que se organiza arredor de tres grandes dimensións: comunicación interna, externa e relacións públicas. Este modelo está deseñado tendo en conta cada un dos aspectos que se deben manexar dentro das entidades para aplicar un enfoque integral.

OS PRINCIPAIS SERVIZOS SON:

Dirección de comunicación
 • Planning
 • Comunicación de crise
 • Lobby
 • Comunicación financeira
 • Responsabilidade social Ccorporativa
Comunicación corporativa
 • Naming
 • Branding
 • Deseño de identidade
 • Deseño gráfico
 • Material corporativo
 • Material audiovisual
Comunicación externa
 • Publicidade
 • Mercadotecnia
 • Internet
 • Redes sociais
Comunicación interna
 • Manual de benvida
 • Revista interna ou boletín
 • Intranet
Relacións públicas e gabinete
 • Actos
 • Patrocinio
 • Mecenado
 • Roldas de prensa
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.