(+34) 986 419 922info@eosa.com

Internacionalización

Home / ÁREAS / Internacionalización

Estabilidade vía internacionalización

Un camiño para a competitividade empresarial

As empresas que conseguen colocar unha parte substancial das súas vendas en novos países superan con maior facilidade as súas dificultades económicas, conseguindo unha maior estabilidade e diversificación da súa carteira de clientes. Por iso, a internacionalización da peme é hoxe en día unha prioridade estratéxica para todo empresario, dado que as pemes constitúen o 99 % das empresas españolas.

OS PRINCIPAIS SERVIZOS SON:

Capacidades de internacionalización
  • Realización de diagnósticos de internacionalización e plans de acción específicos
  • Asesoramento especializado para o proceso de internacionalización
Prospección comercial
  • Realización de informes de oportunidades de negocio por países e sector
  • Organización de misións inversas e directas e misións de transferencia tecnolóxica
Licitacións internacionais
  • Formación especializada
  • Asesoramento na preparación de licitacións internacionais
  • Parametrización de sistemas de vixilancia e seguimento de licitacións internacionais
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.