(+34) 986 419 922info@eosa.com

Modernización Organizativa, Selección e RR. HH.

Home / ÁREAS / Modernización Organizativa, Selección e RR. HH.

Desenvolvemento directivo e alto rendemento

Capital humano cualificado, motivado e estruturado

A nosa especialización nesta área de negocio xira arredor de tres eixes: o desenvolvemento directivo, a mellora de procesos e os recursos humanos.

OS PRINCIPAIS SERVIZOS SON:

Desenvolvemento directivo
 • Plan director
 • Planificación operativa
 • Plans de mellora
Mellora de procesos
 • Equipos de mellora continua
 • Xestión de calidade total
 • Análise, descrición e mellora de procesos
RR. HH.
 • RPT: relación de postos de traballo
 • Avaliación de potencial
 • Sistemas de desempeño e obxectivos
 • Plan de comunicación interna
 • Redeseño e reestruturación organizativa
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.