Emprendemento e mellora competitiva

En EOSA entendemos a importancia de que os proxectos teñan un impacto positivo na sociedade e na contorna que vivimos. Por iso, os proxectos nos que participamos buscan mellorar a súa competitividade en termos de produto, calidade, custos ou resultados.

Entre os ámbitos nos que participamos destacamos a economía social, xa que permite xerar emprego desde unha máis ampla e comprometida coa contorna, buscando solucións innovadoras e sostibles para abordar os desafíos sociais e ambientais.

En EOSA axudamos aos emprendedores e empresas a mellorar a súa competitividade a través de diferentes accións.

Identificación de
oportunidades de negocio

Os nosos servizos de emprendemento

Deseño de experiencia de usuario (UX)

En EOSA cremos que unha gran experiencia de usuario é clave para o éxito de calquera emprendemento dixital.

O noso equipo enfócase en comprender aos usuarios, as súas necesidades e comportamentos para deseñar solucións que non só sexan intuitivas, senón tamén atractivas.

Empregamos as últimas tendencias e ferramentas para crear interfaces que faciliten a interacción e melloren a satisfacción do usuario, aumentando así a retención e conversión.

Desenvolvemento de modelo de negocio

O core de todo emprendemento é un modelo de negocio sólido. En EOSA axudámosche a desenvolver ou reinventar o teu modelo de negocio para asegurar que sexa viable, escalable e rendible.

A través de diferentes metodoloxías, traballamos para identificar a túa proposta de valor única, definir os teus segmentos de mercado e establecer estruturas de custos e ingresos que maximicen a túa rendibilidade.

Construción de equipos

Detrás de cada emprendemento, hai un gran equipo. Desde EOSA, asesorámosche na tarefa de construír un equipo que comparta a túa visión.

Construímos os equipos con estratexias para identificar talentos crave, fomentar unha cultura de innovación e colaboración e desenvolver habilidades de liderado que aseguren unha xestión eficaz e un ambiente de traballo motivador.

creación de equipos

Asesoramento legal na constitución de empresa

Navegar polo complexo panorama legal pode ser un gran desafío para os emprendedores. En EOSA proporcionamos asesoramento legal especializado para a constitución de empresas, axudándoche a elixir a estrutura xurídica que mellor se adapte ao teu proxecto.

Planificación estratéxica

Para alcanzar o éxito a longo prazo do teu emprendemento, axudámosche coa nosa experiencia en planificación estratéxica.

Establecemos obxectivos claros e alcanzables e deseñamos estratexias efectivas para o teu crecemento para asegurar que o teu emprendemento mantéñase no camiño correcto.

A través de diferentes estratexias, creamos plans estratéxicos que responden a unha contorna empresarial en constante cambio.

planificación estratégica
Planes de negocio

Plans de negocio

Un plan de negocio robusto é o mapa cara ao éxito. En EOSA elaboramos plans de negocios que articulan a túa visión, estratexia e como planeas operar e financiar o teu emprendemento.

Os nosos plans de negocio están deseñados para comunicar de maneira efectiva a túa proposta de valor a investidores, socios e stakeholders, mostrando a viabilidade e o potencial de crecemento do teu proxecto.

Preparación de roldas de investimento

Desde EOSA preparamos a emprendedores para roldas de investimento, axudándoos a entender o panorama financeiro, valorar a empresa de maneira xusta e presentar o proxecto de forma que ecoe con investidores.

Desde a creación de pitch decks ata a negociación de termos, desde EOSA acompañamos en cada paso do proceso para asegurar que se obteña o capital necesario para escalar o emprendemento.

Metodoloxías de emprendemento

En EOSA aplicamos metodoloxías de vangarda para asegurar o éxito e a sustentabilidade do teu proxecto

Lean Startup

Esta metodoloxía salienta o desenvolvemento áxil e a iteración rápida para testear ideas e adaptarse aos cambios do mercado con mínimo investimento.

Lean Startup
Customer discovery

Customer Discovery

Proceso que che permite entender profundamente as necesidades e comportamentos dos teus clientes potenciais desde as etapas iniciais.

Customer Development

Un enfoque que complementa o Customer Discovery, centrado en desenvolver e validar modelos de negocio baseados no feedback dos clientes.

Customer Development

Design Thinking

Metodoloxía que fomenta a innovación centrada no usuario para resolver problemas complexos de maneira creativa e eficaz.

Business Model Innovation

A metodoloxía Business Model Innovation céntrase en redefinir e mellorar o modelo de negocio dunha empresa para adaptarse aos cambios do mercado e xerar vantaxes competitivas.

Baséase en identificar oportunidades de innovación en todas as áreas do negocio, desde a proposta de valor ata a estrutura de custos, mediante a experimentación e a iteración rápida.

Este enfoque fomenta a creatividade, a flexibilidade e a aprendizaxe continua, permitindo ás empresas adaptarse e prosperar en contornas empresariais dinámicas e competitivos.

business model innovatrion

Metodoloxía Kanban

A metodoloxía Kanban pode ser moi útil para emprendedores e empresas, xa que lles permite visualizar e xestionar de maneira efectiva os seus proxectos, tarefas e fluxos de traballo.

Esta metodoloxía póidase aplicar para a visualización do traballo en curso, establecer límites do traballo en curso, priorizar tarefas, facer un seguimento e revisión continua do progreso dos traballos e utilizar a retroalimentación e datos recompilados para aplicar a mellora continua.

O noso equipo de emprendemento e mellora competitiva

No noso equipo somos conscientes da importancia do emprendemento, a economía social e a mellora competitiva para o desenvolvemento sostible e o benestar da sociedade. Por iso axudamos aos emprendedores para xerar un impacto positivo na sociedade e no medio ambiente.

Actualidade da área de Desenvolvemento local e financiamento público