Emprendemento e mellora competitiva

En EOSA entendemos a importancia de que os proxectos teñan un impacto positivo na sociedade e na contorna que vivimos. Por iso, os proxectos nos que participamos buscan mellorar a súa competitividade en termos de produto, calidade, custos ou resultados.

Entre os ámbitos nos que participamos destacamos a economía social, xa que permite xerar emprego desde unha máis ampla e comprometida coa contorna, buscando solucións innovadoras e sostibles para abordar os desafíos sociais e ambientais.

En EOSA axudamos aos emprendedores e empresas a mellorar a súa competitividade a través de diferentes accións.

Identificación de
oportunidades de negocio

O noso equipo de emprendemento e mellora competitiva

No noso equipo somos conscientes da importancia do emprendemento, a economía social e a mellora competitiva para o desenvolvemento sostible e o benestar da sociedade. Por iso axudamos aos emprendedores para xerar un impacto positivo na sociedade e no medio ambiente.