Proxectos Europeos

En EOSA contamos cunha ampla experiencia no deseño e xestión de proxectos financiados con Fondos Europeos ao longo dos sucesivos períodos de programación europea.

Entre os nosos clientes atopamos á Administración Xeral do Estado, Administracións de diferentes Comunidades Autónomas, Deputacións, Concellos, empresas públicas, asociacións e agrupacións industriais.

Actividade da área

Candidaturas

Deseño e presentación de candidaturas a programas europeos

Asistencia técnica

Na xestión de proxectos e programas europeos

Evaluación externa

De proxectos europeos, programas públicos e proxectos de cooperación internacional

Difusión

Asesoría en publicidade e comunicación de proxectos e programas europeos

Fases

Candidaturas

Deseño e presentación de candidaturas a programas europeos

Asistencia técnica

Na xestión de proxectos e programas europeos

Evaluación externa

De proxectos europeos, programas públicos e proxectos de cooperación internacional

Difusión

Asesoría en publicidade e comunicación de proxectos e programas europeos

O noso equipo de proxectos europeos

O noso enfoque lévanos a prestar un servizo de xestión integral do proxecto ou programa, abarcando o ciclo de vida da operación na súa integridade. Desde a primeira etapa de deseño ata o peche, incluíndo publicidade ou difusión dos resultados, ou ben diversos tipos de servizos específicos para necesidades concretas.

Actualidade da área de Proxectos Europeos