(+34) 986 419 922info@eosa.com

RISC_ ML unha folla de ruta ante fenómenos climáticos extremos

Home / Não categorizado / RISC_ ML unha folla de ruta ante fenómenos climáticos extremos

O centro cultural Marcos Valcárcel de Ourense acollerá o próximo mes de novembro a presentación do proxecto do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional Interreg ” RISC_ ML” para a prevención de riscos de inundacións e secas na conca internacional Miño-Limia.

RISC_ ML traballará no “deseño de medidas conxuntas orientadas á prevención, preparación, predición e unha mellor xestión ante os fenómenos extremos, tales como inundacións e secas, na demarcación hidrográfica internacional do Miño-Lima, a fin de mitigar os seus efectos”.

Un maior coñecemento da demarcación hidrográfica internacional, o establecemento de mecanismos para a xestión conxunta de secas e a alerta temperá ante inundacións permitirá unha maior preparación e capacidade de resposta no territorio fronte aos mesmos.

Devandito proxecto conta cun partenariado formado por Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, Agência Portuguesa do Ambiente, I. P (APA), Universidade de Vigo e a Faculdade de Engenharia dá Universidade do Porto ( FEUP); e está cofinanciado nun 75% por FEDER no marco do programa Interreg V-A España Portugal ( POCTEP) 2014-2020.

Recent Posts

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.