Innovación e transformación dixital

Imos un paso por diante. Deseñamos, investigamos e desenvolvemos proxectos con metodoloxías innovadoras. Entendemos que a creación e deseño de aspectos innovativos constitúe unha necesidade en calquera desenvolvemento.

Esta filosofía e metodoloxía aplícase no desenvolvemento dos produtos TIC máis novos.

Proxectos I+D+i

Deseño de proxecto e de candidaturas de captación de financiamento, acompañamento na xestión de proxectos, formación e cuantificación de equipos de I+D+i

Consultoría de implantación

Dirección de proxectos I+D+i e medición do impacto dos proxectos de avaliación

Aplicacións informáticas e Apps

Desenvolvementos de bases de datos, sistemas de información xeográfica, sistemas de vixilancia competitiva e aplicacións móbiles

Web

Deseño, programación, optimización e mantemento

O noso equipo de innovación e transformación dixital

Desenvolvemos proxectos con metodoloxías innovadoras abarcando o coñecemento de todas as áreas que impliquen melloras de cada un dos puntos centrais e secundarios que marcamos cos nosos clientes.

Actualidade da área de Innovación e Transformación Dixital