Responsabilidade Social Empresarial

En EOSA estamos comprometidos coa sustentabilidade empresarial. Desde 2016, ano no que nos unimos ao Pacto Mundial das Nacións Unidas, adoptamos numerosas medidas en materia de dereitos humanos, normas laborais, medioambiente e anticorrupción. O obxectivo? Transformarnos nunha empresa sostible, igualitaria e responsable.

Que é o Pacto Mundial de Nacións Unidas?

O Pacto Mundial é unha iniciativa da ONU para promover e difundir a sustentabilidade empresarial, un chamamento a empresas e organizacións para que a súa estratexia estea aliñada cos Dez Principios universais en dereitos humanos, normas laborais, medioambiente e loita contra a corrupción.

Desde 2016, ano no que en EOSA sumámonos a esta acción, traballamos día a día para desenvolver os obxectivos expostos por Nacións Unidas, principios que xa forman parte da nosa filosofía empresarial e que marcan a mellora continua e progreso da compañía.

Consulta aquí todos os informes de progreso de EOSA:

Somos unha empresa familiarmente responsable

O certificado EFR, ou Modelo de xestión da conciliación, promovido pola Fundación Másfamilia, recoñece a aquelas organizacións que se implican na xeración dunha nova cultura do traballo, implantando un modelo de xestión, que permita un equilibrio entre o laboral e o persoal, baseado na flexibilidade, o respecto e o compromiso mutuos.

A nosa filosofía como empresa baséase na importancia concedida ás persoas Desde a súa constitución, aspiramos a converternos nunha empresa onde as persoas sentan partícipes da mesma e a crear un ambiente de traballo onde as persoas desexen traballar.

Mostra diso é a nosa preocupación constante polo desenvolvemento persoal de cada traballador e traballadora de EOSA, co convencemento de que o crecemento da persoa é o crecemento da empresa.

Para nós, apostar pola conciliación laboral e familiar é apostar por lograr compatibilizar o desenvolvemento profesional coa vida persoal e familiar, permitindo equilibrar a consecución dos obxectivos laborais e os da vida privada mediante fórmulas flexibles que permitan o desenvolvemento e éxito de ambos.

Desde EOSA implantamos máis de 30 medidas, entre as que destacamos a flexibilidade horaria e espacial, a flexibilidade vacacional, almorzos saudables, redución da xornada laboral o 5 de xaneiro, os días 24 e 31 de decembro non son laborais a cargo da empresa, permisos ampliados…

Os nosos principais obxectivos estratéxicos, como entidade comprometida co fomento da igualdade e de corresponsabilidade da vida familiar e laboral, son:

Medio ambiente

Queremos reducir o noso impacto no medioambiente: mantemos o sistema ambiental establecido conforme á norma ISO 14001:2015 dedicada a Sistemas de Xestión Ambiental.

En EOSA estamos concienciados sobre a nosa pegada no planeta, así que tentamos utilizar os nosos recursos de maneira eficiente asegurándonos de non deixar as luces acesas, non abrindo as xanelas cando está posta a calefacción ou o aire, apagando o computador sempre que podamos, reciclando residuos orgánicos, plástico e papel, tóners…

Calidade

Entre outras iniciativas, queremos incrementar e asegurar a satisfacción dos nosos clientes. Por iso, apostamos por un sistema de Xestión de Calidade ISO 9001-2015.

O noso compromiso coa mellora continua é total. Estamos concienciados coa calidade e o noso modo diferenciado de facer consultoría:

  • Carácter de proximidade.
  • Relacións de confianza.
  • Implicación de toda a organización.
  • Redución do impacto ocasionado polo traballo diario no entorno.

Código de conduta e PPRP voluntario

Cumprir a legalidade aplicable é o noso primeiro compromiso empresarial. O Código de Conduta asegura que as nosas accións e relacións desenvólvanse sempre de maneira ética e sostible.

Cremos que é un recurso vital para que EOSA sexa recoñecida polas súas prácticas íntegras e confiables.

Doutra banda, en EOSA incorporamos un Plan de Prevención de Riscos Penais (PPRP) de maneira voluntaria. O PPRP establece os principais deberes que todos os membros de EOSA teñen en relación á prevención de actuacións delituosas.

O noso compromiso é firme na prevención de comportamentos delituosos, especialmente, da corrupción e o suborno.

Plan de igualdade

O noso Plan de Igualdade está en fase de diagnóstico. Non só responderá á lexislación vixente, senón aos principios do Pacto Mundial das Nacións Unidas.