Turismo e cultura

Cremos que o turismo e a cultura son piares chave para o desenvolvemento económico e social dunha rexión, e estamos comprometidos a traballar cos nosos clientes para aproveitar ao máximo o seu potencial. Ofrecemos unha ampla gama de servizos, desde a planificación e a xestión de proxectos ata a promoción e o márketing de destinos turísticos e culturais.

A nosa experiencia abarca unha ampla variedade de destinos, e o noso enfoque personalizado garante que cada proxecto sexa único e adáptese ás necesidades específicas dos nosos clientes. Traballamos en estreita colaboración coas comunidades locais, as autoridades e outros actores crave para asegurarnos de que o desenvolvemento turístico e cultural sexa sostible e respecte a identidade e a cultura da rexión.

Ámbitos de coñecemento

O noso equipo de turismo e cultura

O noso equipo é un grupo diverso e altamente capacitado de expertos en turismo, cultura e desenvolvemento económico. Contamos con profesionais con ampla experiencia na planificación, a xestión e a promoción de destinos turísticos e culturais, así como na identificación de oportunidades de negocios sostibles nestas áreas.

Pero o máis importante é que todos os membros do noso equipo comparten unha paixón común polo turismo e a cultura.

Actualidade da área de Sustentabilidade e Transformación Ecolóxica