Ponte en contacto connosco

Estaremos encantados de axudarche

Sede

C/Doutor Cadaval, 5, 1º. C.P. 36202 Vigo (Pontevedra)

Email

info@eosa.com

Teléfono

+34 986 419 922

Ou cumprimenta o seguinte formulario

En cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 (RGPD-GDPR) e da Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro, de Protección de Datos e Garantía de Dereitos Dixitais (LOPDGDD), facilitámoslle a seguinte información que debe ler antes de consentir o formulario de recollida de datos:

Responsable do tratamento dos datos de carácter persoal: Estrategia y Organización S.A. – NIF: A36196418

Finalidades do tratamento: Os datos persoais facilitados van utilizarse para responder ás túas dúbidas e consultas, a través mesmo de envío de orzamentos ou información sobre a nosa actividade.

Lexitimación: Consentimento expreso do interesado.

Destinatarios: Non se cederán datos a outras entidades, salvo obriga legal. Non se van a realizar transferencias internacionais de datos.

Dereitos: Tes dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na información adicional.

Podes consultar a información adicional detallada na Política de Protección de Datos que figura na páxina web: eosa.com/gl/politica-de-privacidade/