Internacionalización

Os procesos de internacionalización permiten ás organizacións desenvolver as súas capacidades e expandir o seu negocio. A experiencia dos nosos clientes indica que a vantaxe máis importante é incrementar a competitividade e as vendas e diminuír os riscos das empresas. Por iso, internacionalizar as empresas, na actualidade, é unha prioridade estratéxica.

Actividade da área

Planificación estratéxica

Análise de potencial, plans de internacionalización

Investigación de mercados

Estudos-país, análises sectoriais

Apoio na entrada a novos mercados

Exportación, procura de distribuidores, joint ventures, constitución de sociedade

Obtención de financiamento

Proxectos europeos, axudas do ICEX, axudas do IGAPE

Prospección comercial

Misións directas e inversas, apoio en asistencia a feiras

Formación e eventos

Cursos, webinars, guías didácticas, xornadas especializadas

Desde EOSA apoiamos a empresas, organismos intermedios e administracións galegas, españolas e doutros países. As nosas colaboracións en destino inclúen colaboradores externos, empresas e institucións en países como Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Europa, Magreb, Angola, China, India, Xapón, etc.

Impacto

planes estratéxicos
+ 0

Máis dun centenar de empresas apoiadas nos seus plans estratéxicos de internacionalización

misións comerciais
0

18 misións comerciais e encontros de negocio organizadas no últimos cinco anos con prescritores e importadores de todo o mundo, en formato presencial e virtual

participantes
+ 0

En cursos e programas de formación sobre comercio exterior e mellora de competencias

informes
+ 0

Elaboración de informes de oportunidades en mercados, guías-país e xornadas para sectores como o cultural, alimentario, TIC, industrial, contract, etc.

colaboradores
+ 0

Contamos con máis de 40 axentes colaboradores en destino achegando os seus coñecementos en internacionalización de empresas.

O noso equipo de internacionalización

Contamos con experiencia internacional en 4 continentes a través de axentes colaboradores en destino, empresas e organismos.

Actualidade da área de Internacionalización