Desenvolvemento local e financiación pública

O urbanismo débese desenvolverse de maneira duradeira, dando vida a cidades dun modo sostible, tendo en conta as condicións sociais, económicas e ambientais.

A área de Desenvolvemento Local e financiamento público céntrase en desenvolver Estratexias de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado (EDUSI), coa oportunidade de obter financiamento a través de Fondos Europeos.

A dimensión urbana viuse reforzada nos últimos anos debido ao incremento do financiamento público. Esta estratexia propuxo cinco obxectivos cuantificables para 2020, os cales representan que dirección tomar cara á o crecemento sostible.

O noso equipo e desenvolvemento local e financiamento público

Os nosos proxectos desenvólvense de maneira integral, abarcando o coñecemento de diferentes áreas de EOSA, dende o momento da estratexia ata o peche, incluíndo todo tipo de servizos relacionados como a comunicación ou a difusión dos resultados.