Tendencias en Social Media 2024: Estratexias esenciais para empresas

Nun mundo onde a innovación dixital non cesa, o ámbito do márketing dixital e as redes sociais experimenta constantes metamorfoses. Agora que comezamos 2024, faise imperativo para EOSA non só manterse á vangarda destas evolucións, senón tamén comprender profundamente como estas transformacións afectan as nosas estratexias, interaccións e resultados. O ano 2024 non é só un novo capítulo no calendario: representa unha era de oportunidades e desafíos sen precedentes no ámbito da Social Media.

Desde a irrupción global da pandemia, que redefiniu drasticamente o noso enfoque e consumo de medios dixitais, ata a actualidade, fomos testemuñas dun salto significativo na forma en que as redes sociais modelan as percepcións, interaccións e decisións dos consumidores. Como expertos en márketing dixital e social media, o noso obxectivo é desagregar estas tendencias emerxentes e ofrecer unha visión estratéxica e reflexiva que nos permita non só adaptarnos, senón prosperar nesta dinámica contorna dixital.

Mirando cara ao futuro inmediato, 2024 perfílase como un ano crucial para o márketing dixital. As plataformas de Social Media continúan evolucionando, impulsadas por innovacións en intelixencia artificial (AI), realidade aumentada (AR) e personalización algorítmica, o que expón tanto retos como oportunidades para as marcas. Este ano espérase que estas tecnoloxías transformadoras non só melloren a maneira en que interactuamos cos usuarios, senón que tamén redefinan o que significa crear unha conexión xenuína e efectiva coa nosa audiencia.

Neste contexto, o noso papel como especialistas en márketing dixital é dobre: por unha banda, debemos ser áxiles e receptivos a estas tendencias cambiantes; por outro, é crucial que manteñamos un enfoque reflexivo e estratéxico, asegurándonos de que cada táctica non só persiga resultados inmediatos, senón que tamén se aliñe cunha visión a longo prazo de marca e engagement. Con estes desafíos e oportunidades en mente, exploremos xuntos as tendencias crave de social media para 2024 e como podemos, como community de marketers, estar á altura das circunstancias.

Tendencias en Social Media para 2024

Social Media Trends 2024

Facebook: A importancia do vídeo e a Intelixencia Artificial (AI)

En 2024, Facebook continúa liderando o panorama das redes sociais, cun enfoque renovado na integración da intelixencia artificial e o contido de vídeo.

A plataforma aprendeu da popularidade de TikTok, adaptándose á demanda de contido máis visual e atractivo. Este ano, agárdase que Facebook intensifique a implementación de recomendacións baseadas en AI, especialmente mediante a inserción de Reels nos feeds dos usuarios.

Para todos, isto significa un cambio estratéxico cara á creación de contido visualmente cativador e entretido, destinado a captar a atención nunha contorna cada vez máis saturado. A clave está en entender e aproveitar o algoritmo de AI para maximizar o alcance e a relevancia do contido.

Instagram: Innovación en AI e vídeo

Seguindo os pasos da súa empresa matriz, Instagram tamén se mergulla máis profundamente na AI e o vídeo.

2024 ve a Instagram non só incrementando o uso de AI para personalizar os feeds dos usuarios, senón tamén explorando novas ferramentas creativas impulsadas por AI. Estas ferramentas poderían incluír opcións de edición de imaxes avanzadas e suxestións de contido personalizadas, proporcionando aos especialistas en márketing novas formas de interactuar e atraer á súa audiencia.

A tendencia indica que as marcas deben enfocarse en adaptar as súas estratexias de contido para ser máis dinámicas e visualmente impactantes, aproveitando as posibilidades que ofrece a AI para crear experiencias de usuario únicas e personalizadas.

X (anteriormente coñecida como Twitter): O Rumbo de Elon Musk

Baixo a dirección de Elon Musk, “X” experimentou cambios significativos que afectan directamente as estratexias de Social Media e márketing dixital. En 2024, esperamos ver como estas transformacións consolídanse, cun enfoque nunha maior personalización e talvez a integración de novas funcionalidades de comercio electrónico e opcións de publicidade.

Os especialistas en márketing dixital deberán ser áxiles e adaptativos, comprendendo as novas dinámicas desta plataforma e como poden aproveitalas para conectar mellor coa súa audiencia. A clave será monitorear de preto estas evolucións e estar preparados para axustar as estratexias de márketing en resposta a estes cambios.

Estas tendencias en redes sociais para 2024 resaltan un panorama dixital en constante cambio, onde a adaptabilidade e a innovación son esenciais. Para os profesionais do márketing, entender e aproveitar estas tendencias será crucial para desenvolver estratexias efectivas e crear conexións significativas coas audiencias nun mundo cada vez máis dixitalizado.

TikTok: Avances en compras na aplicación e uso de AI

En 2024, TikTok segue sendo unha plataforma crave na paisaxe das redes sociais, diferenciándose significativamente no seu enfoque cara ao comercio electrónico e a integración da intelixencia artificial (AI). Aínda que TikTok enfrontou retos para establecer firmemente os seus elementos de compras na aplicación en mercados occidentais, a plataforma está a evolucionar para incluír opcións máis integradas e orientadas á comunidade local.

  • Innovación en comercio electrónico localizado: TikTok está a explorar novas formas de vincular aos usuarios con negocios locais a través do seu canal de contidos “Próximos”, o que podería representar un cambio importante no comportamento de compra na aplicación. Esta orientación cara ao local abre un abanico de oportunidades para pemes e non tan pemes, especialmente para aqueles que se enfocan en campañas hiperlocalizadas e en conectar con audiencias específicas a nivel rexional ou comunitario.
  • Integración de ferramentas de intelixencia artificial TikTok tamén continúa o seu avance na integración de ferramentas de AI, incluíndo a tradución de texto a vídeo e a experimentación con chatbots de AI. Estas innovacións poden cambiar a forma en que os usuarios interactúan co contido e ofrecen novas vías para que as marcas involúcrense co seu público. Para as empresas, o desafío será como utilizar estas ferramentas de AI para crear contido que non só atraia aos usuarios, senón que tamén proporcione valor e fomente a interacción.
  • Regulación de avatares dixitais e autenticación Un aspecto interesante na evolución de TikTok é a implementación de regras que requiren que todos os avatares dixitais (“humanos virtuais”) estean rexistrados con autenticación de nome real. Isto pode ter implicacións significativas para a forma en que as marcas e os influencers utilizan avatares e personaxes dixitais na plataforma.

 

Estas tendencias en TikTok para 2024 subliñan a importancia da adaptabilidade e a innovación nas estratexias de márketing dixital. As empresas deberán prepararse para experimentar con novas ferramentas e tácticas, e adaptar os seus enfoques para manterse relevantes e efectivos nunha contorna de redes sociais en constante evolución.

Ferramentas emerxentes en Social Media en 2024

Ferramentas Social Media

O Rol dos chatbots influenciados por personalidades

En 2024, observamos un auxe no uso de chatbots influenciados por personalidades, especialmente en plataformas como Meta. Estes chatbots, deseñados para imitar a voz e o estilo de celebridades coñecidas, representan unha interesante fusión entre o márketing de influencers e a tecnoloxía AI. Con todo, a eficacia destes chatbots no márketing dixital é un tema de debate.

Desde unha perspectiva, estes chatbots poden aumentar o compromiso ao ofrecer unha experiencia nova e personalizada. Para os fans das celebridades, interactuar cun chatbot que simula a súa personalidade pode ser unha experiencia atractiva. Con todo, hai limitacións significativas. A novidade de falar cunha versión AI dunha celebridade pode desvanecerse rapidamente, deixando en dúbida o valor a longo prazo destes chatbots para estratexias de márketing sustentables.

Ademais, existe o risco de que o uso da imaxe dunha celebridade nun chatbot poida percibirse como inauténtico ou superficial. Cada caso debe considerar coidadosamente como estes chatbots poden encaixar dentro dunha estratexia de marca máis ampla e como poden ser utilizados para crear valor real para os usuarios, máis aló do mero entretemento.

A evolución das ferramentas de realidade aumentada (AR)

A realidade aumentada (AR) está a redefinir a forma en que interactuamos co mundo dixital, ofrecendo novas e emocionantes oportunidades para o márketing. En 2024, vemos unha maior integración de AR nas plataformas de redes sociais e as estratexias de márketing dixital, ofrecendo experiencias de usuario máis inmersivas e personalizadas.

As marcas están a utilizar AR para crear experiencias de compra máis interactivas, permitindo aos usuarios “probar” produtos virtualmente, desde roupa ata maquillaxe e decoración do fogar. Esta tecnoloxía non só mellora a experiencia de compra en liña, senón que tamén axuda a reducir a incerteza do consumidor e pode levar a unha maior taxa de conversión.

Ademais, a AR está a abrir novos camiños no storytelling de marca. A través de experiencias de AR envolventes, as marcas poden contar as súas historias de maneira máis atractiva, creando unha conexión emocional máis profunda coa súa audiencia. Por exemplo, mediante campañas de AR, as marcas poden levar aos consumidores a un percorrido virtual polas súas instalacións de produción, mostrando o seu compromiso con prácticas sostibles, ou poden crear experiencias interactivas que reflictan os valores e a personalidade da marca.

Da interacción social á xeración de contido atractivo

A evolución das redes sociais en 2024 é un claro indicativo de como o enfoque está a cambiar de ser puramente social a enfocarse máis no entretemento e a xeración de contido atractivo. Esta transición expón desafíos e oportunidades únicas para os profesionais do márketing dixital.

Historicamente, as redes sociais centráronse en conectar ás persoas e facilitar a interacción. Con todo, coa crecente competencia pola atención do usuario e a saturación de contidos, as plataformas están a recoñecer a importancia do entretemento e a calidade do contido. Isto significa que o contido que antes podía depender principalmente da interacción social agora necesita ser máis atractivo, visualmente impactante e entretido para destacar.

Para os responsables da comunicación dixital, isto implica unha necesidade de adaptación nas estratexias de contido. Xa non basta con publicar actualizacións regulares sobre a marca ou produtos. O contido debe ser deseñado pensando en captar a atención de maneira rápida e efectiva. Isto pode incluír o uso de formatos visuais máis dinámicos como vídeos curtos, gráficos animados e outros elementos multimedia que poden captar e manter a atención do usuario.

Ademais, o storytelling vólvese aínda máis crucial. As marcas deben contar historias que non só informen sobre os seus produtos ou servizos, senón que tamén entreteñan, eduquen ou inspiren á súa audiencia. Isto podería significar un maior investimento en contido de calidade, como a produción de mini-documentais, series de contido temático ou colaboracións con creadores de contido que poidan achegar un enfoque fresco e atractivo.

Outro aspecto importante é a personalización en Social Media. Nunha contorna onde o contido atractivo é rei, a capacidade de personalizar ese contido para segmentos específicos de audiencia pode significar a diferenza entre o éxito e o esquecemento. Utilizar os datos da audiencia para entender as súas preferencias e comportamentos e, posteriormente, adaptar o contido para satisfacer eses intereses, é crucial.

En resumo, o cambio do enfoque das redes sociais do puramente social á xeración de contido atractivo require que os encargados da comunicación das entidades sexan máis creativos, estratéxicos e centrados no usuario que nunca. Aqueles que poidan adaptarse a esta evolución, e crear contido que non só atraia senón que tamén ecoe coa súa audiencia, estarán ben posicionados para ter éxito no cambiante panorama das redes sociais de 2024.

Que nos deparará o futuro?

Cada ano empezamos a debater que nos deparará o futuro en Social Media.

Ao contemplar a paisaxe das redes sociais en 2024, é evidente que nos atopamos nun punto de inflexión no mundo do márketing dixital. As tendencias observadas este ano non son meros cambios pasaxeiros, senón transformacións fundamentais que están a redefinir a forma en que interactuamos, comunicámonos e conectámonos no espazo dixital.

A integración crecente da intelixencia artificial en plataformas como Facebook, Instagram e TikTok, o enfoque renovado en contido atractivo e entretido, e a evolución de ferramentas como os chatbots influenciados por celebridades e a realidade aumentada, son indicativos dun futuro onde a tecnoloxía e a creatividade van da man. Estas tendencias subliñan unha verdade ineludible para os responsables de comunicación: a necesidade de adaptarse constantemente, innovar e adoptar un enfoque centrado no usuario.

Mirando cara ao futuro, os profesionais do márketing deben prepararse para estes cambios non só equipándose coas ferramentas e habilidades necesarias, senón tamén adoptando unha mentalidade de aprendizaxe continua e experimentación. O éxito nesta dinámica contorna dependerá da nosa capacidade para prever as tendencias emerxentes, entender profundamente á nosa audiencia, e crear estratexias de contido que non só capten a atención, senón que tamén fomenten unha conexión xenuína e duradeira.

Así mesmo, o crecente enfoque no entretemento e a personalización require un equilibrio delicado. Mentres nos esforzamos por crear contido atractivo e visualmente impresionante, non debemos perder de vista a autenticidade e o valor que a nosa marca achega á vida dos usuarios. O contido que cremos debe ecoar non só a nivel estético, senón tamén a nivel emocional e funcional.

En conclusión, o 2024 nos desafía a ser máis que meros comunicadores; convídanos a ser innovadores, narradores e visionarios. Pídenos que miremos máis aló do convencional e exploremos novas fronteiras no márketing dixital. Ao facelo, non só superaremos os desafíos do presente, senón que tamén forxaremos un camiño cara a un futuro emocionante e cheo de posibilidades no mundo do márketing en redes sociais.