Mellorando o crecemento azul na área atlántica con Stock Market

A Universidade de Santiago de Compostela é o xefe de fila do proxecto Fanbest (Funding Atlantic Network for Blue Economy Technology Transfer), cuxo obxectivo é transformar as tecnoloxías azuis innovadoras en produtos comerciais exitosos.

Os socios identificaron desafíos comúns que enfrontan as PEME implicadas na economía marítima na área Atlántica, a desconexión entre a contorna empresarial e o sistema de innovación, e a dificultade para estas empresas de acceder a financiamento.

Para responder a estas necesidades, EOSA ademais de levar a asistencia técnica de Fanbest, é a encargada de crear o Portal para a transferencia de innovacións e tecnoloxías da Economía Azul no Espazo Atlántico, chamado Stock Market.

Os centros de investigación, as PEME e as entidades públicas únense neste proxecto para ofrecer ferramentas en liña coa intención de mellorar o financiamento das empresas que desenvolven produtos vinculados ás biotecnoloxías e os recursos mariños aplicados ao crecemento azul en toda a área Atlántica.

Coñece Stock Market