130 empresas galegas melloraron a súa xestión tras formarse en RSE

Co obxectivo de impulsar a implantación da RSE no tecido empresarial galego, a Consellería de Economía, Emprego e Industria poñía en marcha, a principios de 2017, o programa Responsabilízate, un completo servizo de tutela para as empresas que desexen incrementar competitividade e eficiencia a través das implementación da RSE.

Responsabilízache nace cunha filosofía de colaboración empresa – administración, que busca garantir a aprendizaxe da peme e promover a súa autonomía unha vez finalizado o servizo. Orientado á consecución de resultados tanxibles, o programa desenvólvese co acompañamento dun experto cuxa misión é inspirar, motivar, formar e acompañar na execución.

Consta de dúas fases consecutivas: a primeira de diagnose da RSE e formación, e a segunda de definición do plan de acción e implantación das primeiras accións de RSE. Na súa execución colabora o equipo especializado de EOSA.

Actualmente atópase aberta a segunda edición do programa.