Primeira reunión do Consello do Observatorio da Vivenda de Galicia

Santiago de Compostela acolle a primeira reunión do Consello do Observatorio da Vivenda de Galicia (OVG), creado pola Xunta de Galicia e composto por representantes dos axentes da edificación vinculados co sector da vivenda en Galicia.

Este organismo nace como instrumento de participación de todos os sectores implicados no campo da vivenda, co obxectivo intercambiar información e coñecementos, que enriquecerán a todas as partes e permitirán, tanto as administracións públicas como ás empresas privadas, tomar as súas decisión contando coa toda a información posible. Tanto no lanzamento do devandito Observatorio como na construción e mantemento da súa web, particípase desde EOSA.
Só na súa primeira reunión, debateuse sobre as diferentes seccións de traballo coas que contará este organismo e expuxéronse os temas e informes sobre os que traballar nos próximos meses. Inicialmente, o OVG contará con tres seccións: Social, Financiamento e intermediación inmobiliaria e Técnica e de calidade. Todas as seccións poderá realizar propostas de estudos, informes e medidas relacionados coas materias da súa competencia.