Día europeo para a igualdade salarial: Nin é ou mesmo Nin igual dá

imagen evento igualdad

EOSA participou no taller formativo “Día europeo para a igualdade salarial: Nin é ou mesmo Nin igual dá” organizado pola Xunta de Galicia.

O acto abriuno a conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana e participaron tamén o delegado territorial da Xunta de Galicia na Coruña, Gonzalo Trenor, a representante autonómica referendou os compromisos da Xunta de Galicia coa igualdade de oportunidades entre mulleres e homes no ámbito do traballo, en concreto a favor da conciliación e a corresponsabilidade.

Neste taller desenvolvéronse os seguintes contidos impartidos por Sandra García Lombardía, Inspectora de Traballo e Seguridade Social, e José Fernando Lousada Arochena, Maxistrado do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia:

 

  • O principio de igualdade retributiva. Ferramentas para a aplicación do principio de traballo de igual valor
  • A análise dos complementos salariais, salariais, incentivos, beneficios sociais, etc. desde unha perspectiva de xénero
  • A aplicación de criterios obxectivos e neutros como garantía do principio de igualdade retributiva
  • Os criterios claros, obxectivos e neutros nos conceptos retributivos e complementos salariais e extrasalariais
  • O estudo de valoración de posto de traballo como base para a fixación da política retributiva
  • As medidas de acción positiva para reducir o eliminar a fenda salarial de xénero
  • Ferramentas: O rexistro retributivo e a auditoría retributiva